MTB-miljøet frygter for fremtidens talentudvikling

DCU’s økonomiske krise og beslutningen om, at mountainbike skal betale en stor del af prisen, kan betyde, at kommende MTB-talenter risikerer mindre opbakning. Team Danmark spiller en ikke uvæsentlig rolle.

Der findes ingen enkle svar på, hvor dansk mountainbike er om bare få år. Efter det er kommet frem, at DCU besparer på MTB-området ved bl.a. at sætte landstræner Mads Bødker ned i tid, er det åbne spørgsmål, hvad vej det kommer til at gå nu.

Om landstræneren bliver på sin post, eller om den udvikling, som har været undervejs i flere år og har ført meget med sig, vil lide et knæk, er det for tidligt at sige noget om.

Med nyheden ude tolkes der også på DCU’s prioriteringer. Også hos højtstående folk internt i DCU.

Klaus Bach, der er formand for Distrikt Sjælland, medlem af DCU’s bestyrelse og tidligere har været formand og elitechef i Dansk Mountainbike Klub, er frustreret over spareplanerne. Ikke det at der skal skæres. Som DCU-bestyrelsesmedlem har han selv været med til beslutte ’genopretningsplanen’. Men at det så hårdt rammer mountainbike, der netop er inde i en sund udviklingsfase, er urimeligt.

”Det sender et helt forkert signal i forhold til det store talentarbejde, som er foregået under den nuværende MTB-landstræner. Mads Bødker har de seneste år ydet en kolossal indsats,” siger Klaus Bach.

”Jeg synes, det minder om tidligere tiders syn på mountainbike – og cyklecross for den sags skyld. Der er blevet kæmpet hårdt for at forandre det, for at ligestille synet på disciplinerne, så signalværdien er et skridt i den helt gale retning,” fortsætter han.

Også Henrik Kirk, der er formand for DCU’s MTB-udvalg, ærgrer sig – og frygter, at den positive udvikling inden for MTB bremses. Han nævner den aktuelle cyklecross-situation som et scenarie, man nødigt skulle se på MTB-området. Cyklecross-landstræneren har opgivet at få almindeligt fuldtidsjob – og rollen som familiefar – til at balancere med en deltidsløn som landstræner. Helt at udskifte fuldtidsjobbet var heller ikke en mulighed.

”Der er ikke nok lønkroner i at være landstræner på deltid, og jeg kan blive nervøs for, om MTB-landstræneren på et tidspunkt vælger gerningen helt fra. Det vil i mine øjne være en meget dårlig situation for dansk MTB. Særligt når man ser på, hvad han har formået at bygge op,” siger Henrik Kirk.

Her kunne nævnes det øgede fokus på tekniktræning, selv i de helt unge årgange, samt de populære landsholdssamlinger.

Handler om næste generation
De atleter, som allerede er slået igennem og på udenlandske teams, har Henrik Kirk en forventning om vil klare sig uanset hvad. De er i en vis forstand etablerede. Han nævner Annika Langvad og Simon Andreassen, de to Specialized-ryttere og nykårede Danmarksmestre, samt Sebastian Fini og Niels Rasmussen, nummer henholdsvis to og fire ved gårsdagens herre elite DM.

”Jeg er mere nervøs for, at det efterlader de yngre ryttere eller dem i næste geled i en træls situation. Er man 15 år nu, kan man så også forvente at få den støtte og vejledning, man har brug for, når man bliver 17 og skal videre i sin udvikling og karriere.”

”Vil landstræneren have samme tid og engagement, som han har i dag, til at hjælpe fx Malene Degn og Caroline Bohé eller andre talentfulde ryttere videre og måske ind på teams, når den tid kommer,” spørger han.

Samme indstilling giver Klaus Bach udtryk for. Bliver der, som udmeldt, tale om en besparelse af midlertidig karakter, vil det ikke få afgørende betydning for de atleter, som for alvor er i vælten nu, mener han.

Han vælger at håbe på, at man er tilbage på ’gammelt’ niveau allerede i 2017. Dvs. med en MTB-landstræner tilbage ved fuld kraft.

Den garanti har sportschef Lars Bonde imidlertid ikke mulighed for at give ham, hvor meget han end ville. Han håber det, men kan ikke love det. I den sammenhæng er man afhængige af Team Danmarks prioriteringer og økonomiske fundament. Det er noget, man skal kigge på sammen.

”Vi har afsøgt muligheder for fx fra Team Danmarks side at få en indikation af, hvad de vil støtte elitearbejdet med i 2017. Det vil de ikke ud med, før OL er kørt. Og i øvrigt er Team Danmark selv udfordret af, at de ikke ved, hvad de har af midler til rådighed for den kommende periode,” forklarer Lars Bonde.

OL-mellemstadie
Først når OL er forbi, analyseres, estimeres og fastlægges der nye satsningsområder frem mod OL i 2020. Nye budgetter kan herefter lægges. At det hænger sådan sammen for DCU, har at gøre med, at Team Danmark sponsorerer mere end 60 % af DCU’s eliteaktiviteter.

De har med andre ord meget at skulle have sagt, anfører sportschefen. Men han håber, at de analyser af DCU’s forskellige discipliner, som allerede er undervejs i Team Danmark, giver en god platform, også for MTB-området.

”At vi med forhandlinger kan påvise, at der er grund til at kigge på aktiviteterne for mountainbike igen. Men det er nu engang genstand for forhandling med Team Danmark,” siger Lars Bonde.

Han afviser at gøre som bl.a. bestyrelsesmedlem Klaus Bach – at snakke om rimelighed. På elitesportsniveau kan man ikke tale om rimelighed, men om prioriteringer, fordelinger, forhandlinger, forretning. Om det store billede, gør sportschefen klart. Der er et formål med arbejdet, og det er at producere og skaffe resultater og medaljer.

I den forstand er DCU en virksomhed, hvor der fra tid til anden må skæres, selv på følsomme områder. Uanset at det lyder kynisk, indrømmer Lars Bonde. Det er virkeligheden, ikke mindst når man, DCU såvel som Team Danmark, står over en stor eksamen i form af et OL.

Nødvendigt
DCU direktør Per Henrik Brask understreger, at han og sportschefen gør sig mange overvejelser, om hvilke konsekvenser den nuværende situation kan få for dansk mountainbike. Om der opstår demotivering og ’støj’, internt såvel som eksternt.

”De risici, der er ved det, dem har vi taget, fordi vi – bestemt ikke af lyst, men af nød – omkostningsreducere,” siger han.

Direktøren forstår, at mange vil være af den opfattelse, at mountainbike er blevet ramt hårdere end andre DCU-discipliner. Men han slår atter fast, at der er omkostningsreduceret hele vejen rundt.

”Jeg håber jo i virkeligheden, uanset hvor hårdt det er for de af vores medarbejdere, som er personligt ramt af besparelsen, at vi får udsendt et signal, om at den aktuelle økonomiske situation er en, vi tager alvorligt,” siger han.

Direktøren mener ikke, situationens alvor taget i betragtning, at besparelsen på mountainbike er udtryk for en nedprioritering af terræncyklingen. Midlerne er for tiden begrænsede, og han appellerer til, at man ikke gør den negative udlægning af sagen til ’en halv sandhed’. Det er ikke hensigten, står han fast på.

Og én ting gør han helt klart – der er fortsat fuld opbakning til MTB-landstrænerens arbejde.

”Det er der. Skal vi have en MTB-landstræner, og der tør jeg også godt tage sportschefen til indtægt, kan vi ikke forestille os, at det skal være andre end Mads Bødker.”

Del artiklen med dine venner

Adam Aisen Skrevet af:

Har cyklet det meste af sit liv og i en årrække skrevet artikler om cykling, i de senere år med fokus på MTB og cyklecross. Langt hovedparten af Adams artikler er udgivet på Feltet.dk.

Kommentarer er lukket.