DCU sender MTB ud i nødsporet

XCO DM køres på søndag i Silkeborg – i både festlig støj, men også med alvorlige tømmermænd fra DCU’s besparelser på MTB-området. Topfolkene i MTB-miljøet er forundrede og vrede over, at landstræneren bliver ramt. DCU understreger, at hele organisationen berøres, og at det er et udtryk for ansvarlighed.

Eliteaktiviteter inden for både landevej og mountainbike bliver midlertidigt nedprioriteret.

Det var et af budskaberne, da Danmarks Cykle Union (DCU) først på måneden meldte ud, at unionen for tredje år i træk var kommet ud af det foregående år med et stort underskud. I 2015 lød det på knap 900.000 kroner.

Mangelfuld økonomistyring af eliteaktiviteterne og fejlbudgettering af bl.a. licensindtægter var hovedforklaringerne. Om end et mere kompliceret billede tegnede sig, når man læste regnskabstallene. Etiketten på størstedelen af overforbruget i eliteaktiviteterne var dog tydelig: de store udgifter i forbindelse med at kvalificere banelandsholdet til det kommende OL i Rio.

Hverken landevejscykling eller mountainbike havde været de store syndere.

Faktisk har mountainbike været en god forretning. Der var ved udgangen af 2015 sorte tal ved aktivitetsbudgettet på 375.000 kroner. Samtidig med, at der blev opnået internationale resultater, hvilket bl.a. har medvirket til, at to danske MTB-ryttere har kvalificeret sig til OL.

MTB hårdt beskåret
Ikke desto mindre er netop mountainbike det område, som nu påvirkes hårdest af de ’midlertidige nedprioriteringer’ inden for eliteaktiviteterne.

Som led i den genopretningsplan for DCU’s økonomi, som ifølge det seneste bestyrelsesreferat præsenteres på den kommende Midtvejskongres, vil MTB-landstræneren pr. 1. september modtage en løn, der er markant lavere end den nuværende. På årsplan er den 25 % lavere. Ifølge DCU er han sat ned i arbejdstid, ikke i løn.

MTB-landstræneren er eneste landstræner, hvis arbejdstid og dermed udbetalte løn ændres som følge af den økonomiske situation. Ud af en samlet trænerstab på otte, hvoraf tre er deltidsstillinger. En af banelandsholdets tre trænere samt landstræner/projektleder for kvindecykling og cyklecrosslandstræneren, som skal afløses, da Kim Petersen stopper.

Den sportslige sektion består derudover af sportschef Lars Bonde samt en cykelmekaniker.

Direkte adspurgt mener MTB-landstræneren ikke, at der på nuværende tidspunkt er lavet en aftale om, at han skal bruge færre timer på sit arbejde. Som han ser det, går han ned i løn.

”Jeg bliver indkaldt til et møde med Lars Bonde, som gennemgår den økonomske situation. Jeg får at vide, at der skal spares på eliteaktiviteterne, og at mountainbike bliver beskåret. Jeg får også at vide, at min løn beskæres. Jeg spørger, om min løn er den eneste, som bliver beskåret, og det får jeg et ’ja’ til,” siger Mads Bødker.

”Vi laver ikke en aftale om, at jeg skal arbejde færre timer. Jeg får at vide, at min løn sættes ned, kort og godt. Det accepterer jeg – jeg har jo en opgave, som skal udføres, en opgave, jeg brænder for,” forklarer han videre og bemærker, at han ikke tæller timer i sit arbejde.

Sportschef Lars Bonde ser anderledes på det og er klar i mælet:

”Vi har ikke pillet ved hans løn. Det vil jeg gerne holde fast i. Vi har sat ham ned i arbejdstid og afstemt lønnen med det. Vi har bedt ham om at arbejde mindre. Det er vigtigt i den her sammenhæng,” siger Lars Bonde.

Alle bliver ramt
Han slår samtidig fast, at det at mountainbikestillingen er sat ned i arbejdstid, er en beslutning, som er truffet som del af genopretningsplanen. Dermed har også DCU’s bestyrelse og Team Danmark været involveret.

”Det er et nødvendigt onde. Alle sektioner under Danmark Cykle Union, herunder også eliten, har måttet rette til i forhold til den økonomiske situation, vi befinder os i. Der har alle måttet give noget til den øvelse. Deriblandt også mountainbike,” siger Lars Bonde.

Direktør i Danmarks Cykle Union Per Henrik Brask tilføjer:

”Mountainbike er beskåret, det vi kunne beskære mountainbike, og det samme er de andre discipliner. Vi har skåret alt det, vi mener, vi kan, og måske mere til, i forhold til det at forsvare et højt elitært niveau og den flerårige strategi, vi har op til OL i Rio de Janeiro.”

Per Henrik Brask siger videre, at ”det er over hele porteføljen af elitære arbejde, at vi har måttet reducere vores omkostning. Det har vi desværre måttet gøre, fordi DCU er i en ’turn around’ fase efter underskud i 2013, i 2014 – i 2014 med negativ egenkapital – og i 2015. Vi er presset op mod væggen, og vi skal omkostningsreducere for at få balance i vores regnskab.”

Mads Bødker har fungeret som fuldtidslandstræner siden 2014, ifølge ham selv med 80-100 rejsedøgn om året. Som led i et langsigtet talentudviklingsprojekt. I årene forinden – 2012 og 2013 – var han deltidslønnet. Disse fakta er dermed ikke i fuld overensstemmelse med, hvad bestyrelsesformand Henrik Jess Jensen udtalte til Feltet.dk – at MTB-landstræneren ”i år har været fuldtids på grund af OL-satsningen”, men returnerer til ”færre timer end fuld tid”.

Utilfredshed i MTB-baglandet
Uanset hvad, træder besparelsen i kraft i år. Udover det, som har med MTB-landstrænerens arbejdstid at gøre, står også godt en femtedel af MTB-aktivitetskontoen til at blive beskåret. På trods af de sorte 2015-regnskabstal, de mange positive tiltag, som er sket på MTB-området, og de gode internationale resultater.

Besparelsen står ved magt. Og det er kun på MTB-området, at der også er arbejdstimer og lønomkostninger i spil. For nuværende er der på fx landevejssiden tale om besparelser i form af afskaffelse af materiel, bl.a. løbsbiler, og aflysning af løb i udlandet.

Disse dispositioner ser man på med lige dele forundring og harme i de dele af DCU, som varetager mountainbikesportens interesser. Hverken Klaus Bach, bestyrelsesmedlem og tidligere formand og elitechef for Dansk Mountainbike Klub, eller Henrik Kirk, formand for DCU’s MTB-udvalg, mener, at der er givet fyldestgørende begrundelser for, hvorfor MTB skal rammes så forholdsmæssigt hårdt.

”Ingen andre end MTB-landstræneren går ned i løn. Det er der ikke givet en forklaring på. Jeg har spurgt ind til det, da jeg ikke synes, det er i orden,” lyder det fra Klaus Bach.

Han finder det urimeligt og understreger, at han har meddelt det samme i bestyrelsen. Der burde være fundet frem til andre og mere solidariske løsninger, er hans holdning

En forklaring har han dog fået, påpeger han – at det er en beslutning, som involverer Team Danmark.

”DCU’s sportschef Lars Bonde har det overordnede ansvar for at finde frem til, hvor der skal spares, og han meddeler, at Team Danmark har peget på mountainbike-området. At man ikke mener, det er klogt at spare på banen, selvom det er her underskuddet er lavet, da man allerede har investeret mange midler i banen. Det er den forklaring, jeg får,” siger Klaus Bach.

Han bakkes op af Henrik Kirk, der genkender forklaringen. Meddelelsen nåede ham på uformel vis, og først da han læste pressemeddelelsen i pressen, blev han klar over omfanget af, hvordan MTB-området nu rammes. Han savner overensstemmelse mellem unionens udsagn – om DCU skal være for alle – og så, hvad der reelt sker.

”De udmeldinger, som lyder fra DCU kommer til at se forkerte ud – det at man ikke giver klare forklaringer på, hvordan og hvorfor der prioriteres, som der gør. Man kunne godt servere den her slags beslutninger på en mere klar og ikke mindst mere nuanceret måde.”

MTB-udvalgsformanden mener, at DCU burde have kunnet prioritere anderledes. At lønkronerne kunne fordeles anderledes, fremfor konsekvent at gå ind og ramme MTB.

DCU’s beslutning – med Team Danmark i ryggen
Såvel DCU’s direktør som sportschefen erkender, at Team Danmark har været del af de drøftelser, som har ført til, hvor der i DCU skal spares på udgifterne – og hvor der ikke kan, særligt ikke i et OL-år. Det samme har dele af bestyrelsen. Men sportschefen, der er den ansvarlige i samarbejdet med Team Danmark, vil ikke gå så langt som til at sige, at Team Danmark har bestemt, at mountainbike skal beskæres kraftigere end andre discipliner.

Både DCU’s direktør og sportschefen afviser, at der er tale om en Team Danmark-beslutning, det er der ikke. Aben skal ikke sendes videre, som Lars Bonde udtaler. DCU står på mål for beslutningerne, men Team Danmark er som DCU’s hovedbidragsyder en tæt partner.

”Vi har sammen med Team Danmark vurderet, og det er senere godkendt af bestyrelsen, at hvis vi skulle finde et sted at skære – og der er ingen tvivl om, at mountainbike er det sted, hvor der er blevet skåret mest – så blev det der, der blev kigget. Og det er altid en hård øvelse og absolut ikke noget, jeg er glad for. Det har simpelthen været nødvendigt,” siger Lars Bonde.

”Vi har at gøre med en sammenhæng mellem mange ting. Blandt andet har vi kigget på, hvor vi mener, en nedskæring kunne have mindst indvirkning på vores elite set-up. Og eftersom mountainbike EM, VM og OL er kørt, når vi når frem til 1. oktober, så mente vi, at der kunne hentes nogle penge der.”

Muligheden for andre løsninger er ikke noget, hverken direktøren eller sportschefen vil ind på. Det har været en vanskelig øvelse, en der er hård for alle parter, og man er landet på den bedst mulige løsning. Samtidig er Per Henrik Brask ikke enig i, at der ikke allerede er fundet en kollektiv løsning.

”Min opfattelse er, at vi har reduceret, hvor reduceres kan. I en omkostningsreduceringsfase er der ikke nødvendigvis en opfattet retfærdighed. Der, hvor der rammes, vil man altid synes, at det gør mere ondt,” siger DCU-direktøren.

Den udlægning tilfredsstiller ikke DCU-bestyrelsesmedlem og formand for Distrikt Sjælland, Klaus Bach. Han erkender, at den politiske del altid er til diskussion, men måden, MTB-landstræneren behandles på, gør ham vred.

”Jeg synes ikke, man behandler MTB-landstræner Mads Bødker ordenligt. Jeg synes ikke, det er hverken rimeligt eller sobert. Og jeg synes, det er min opgave at påpege det, hvis jeg bliver spurgt til det,” siger Klaus Bach.

På søndag køres DM i XCO mountainbike, i Silkeborg. Til start er hovedparten af landets bedste ryttere, herunder de kommende OL-deltagere, Annika Langvad og Simon Andreassen.

Den følgende uge, sideløbende med DM på landevej d. 23-26. Juni, afholder DCU sin årlige Midtvejskongres. Hverken bestyrelse eller udvalg er til valg, men det forventes, at både regnskabet for 2015 og genopretningsplanen, vil blive diskuteret.

Del artiklen med dine venner

Adam Aisen Skrevet af:

Har cyklet det meste af sit liv og i en årrække skrevet artikler om cykling, i de senere år med fokus på MTB og cyklecross. Langt hovedparten af Adams artikler er udgivet på Feltet.dk.

3 Comments

 1. Mikkel Pagh
  18. juni 2016

  Så tæt på OL er man nødt til at følge medalje-satsningen til dørs, men fremadrettet bør DCU’s ledelse overveje seriøst om det er hensigtsmæssigt at bruge så forholdsmæssigt mange ressourcer på banecykling, når disciplinen reelt er så lille i Danmark.
  Selvfølgelig er der medaljechancer til hvert VM, OL osv, men hvor hvor vigtigt er det for de 95-98% af DCU’s medlemmer som ikke kører på banen og som reelt bærer unionen?
  I mine øjne er det et af de punkter hvor en stor og tung organisation skal styres i en mere moderne retning.

 2. Jens Jensen
  18. juni 2016

  Jeg synes man seriøst bør overveje at få sportschefen til at overholde sine budgetter samt få en ledelse, der er i stand til monitorere og styre økonomien. Det kan da ikke være rigtigt, at man tre år i træk er blevet overrasket over, at budgetterne er blevet markant overskredet ved regnskabsafslutning. MTB, bane- eller landevejscykling, hvilke der skal prioriteres, afspejles i budgetterne – og er en interessant diskussion i sig selv, men det nytter ikke stort, når det har mere præg af hensigtserklæringer end reelle budgetter. I øvrigt synes jeg, at det er god skik, at den afdeling, der ikke kan holde sit budget, også er den, der må holde for, når der skal “genoprettes”. Og så er det vist ikke MTB, der skal holde for.

 3. Knud Werth
  18. juni 2016

  Helt enig med Mikkel Pagh.

Kommentarer er lukket.