Crossformand ser fremad, men erkender: Ingen ny landstræner

Hverken cyklecross-udvalget eller dens formand Henrik Sørensen har givet op, selvom efteråret 2016 har budt på mange forhindringer. Der er, fortæller han, masser at være frustreret over, bl.a. at landstræneren ikke afløses – men også meget godt at se frem imod. I første omgang et DM med stor tilslutning og spændende cykelløb i vente.

Normalt er det ret simpelt. I forbindelse med Danmarksmesterskaberne i cyklecross udtages ryttere til de forestående verdensmesterskaber.

Men ved indgangen til 2017, godt ti dage inden sæsonens DM-brag i Odder, vidste formanden for DCU’s cyklecross-udvalg simpelthen ikke, hvem der overhovedet var ansvarlig for at udtage ryttere.

Danmarks Cykle Union stod uden landstræner og uden sportschef. Og ingen i DCU-regi havde heller informeret crossudvalget om hvilke procedure, der skulle følges i den noget prekære situation.

Crossudvalgsformand Henrik Sørensen indså, at her var en situation, der krævede hans opmærksomhed. Han erkendte, at det var noget, der skulle styr på – og at situationen på sin vis var en passende, men også bizar illustration på 2016.

Særligt de sidste seks måneder i året, der gik på hæld, havde været fyldt med frustrationer. I den forstand var udtagelsesproblematikken en nærmest naturlig forlængelse.

Men et punkt var tydeligvis også nået. Ikke til i vrede og skuffelse som MTB-udvalget at kaste håndklædet i ringen. Tværtimod. Men til at tage bladet en smule fra munden; forklare sig. Sætte ord på nogle af frustrationerne, på mismodet. Men samtidig slå fast, at han og udvalget kæmper videre.

For den mindste af de to største terrændiscipliner: Cyklecross.

Kassen lukkes i
I december havde Henrik Sørensen fået den nedslående melding, som allerede i november stod mere eller mindre klart for ham: at der ikke var flere penge i DCU’s kasse til cyklecross.

Ingen ny landstræner, som der ellers havde været udsigt til. Og ingen af de planlagte landsholdsture til løb i Belgien og Tyskland på den anden side af jul. Udmeldingen kom direkte fra DCU-formanden, Henrik Jess Jensen.

“Jeg havde lange og opslidende mailkorrespondancer med Henrik Jess, da meldingen kom,” fortæller Henrik Sørensen.

Men kassen var lukket i, til stor ærgrelse for hele crossudvalget, ikke mindst for formanden selv.

“Jeg synes jo, det er hamrende urimeligt, at vores latterligt lille budget på 130.000 kr. for 2016 – årene forinden har det været på 170.000 kr. – at man ikke kunne finde de penge til at drive arbejdet videre,” siger crossudvalgsformanden.

Hans opsummering er klar – og nedslående:

“Det korte af det lange er, at der ikke bliver råd til at ansætte en landstræner. Ikke på kort sigt.”

Kim Petersens største triumf som landstræner – da Simon Andreassen i 2015 blev juniorverdensmester i Tabor. (Foto: Thomas Nyhus / Rawshooter)

Vigtige vedtægter
I Henrik Sørensens optik betyder det 2017 og sandsynligvis også 2018. Med mindre den så ofte omtalte genopretningsplan for DCU’s økonomi snart begynder at virke. En plan, han aldrig selv har set lyset – endsige virkningen – af.

Selvfølgelig håber han på, at tidspunktet kommer, hvor der igen findes midler til en crosslandstræner. Men for nuværende er udsigterne ikke gode.

Og det irriterer ham. Dels på grund af beløbets relativt beskedne størrelse, set i et større billede og i forhold til, hvad andre discipliner bruger. Dels fordi man var blevet lovet en afløser for Kim Petersen, der fratrådte med udgangen af maj.

Men måske mest på grund af den forklaring, der fulgte med meldingen fra DCU-formanden. Den kan minde om noget, man har hørt om inden for mountainbikedisciplinen. Bare endnu mindre opløftende, da cyklecross som bekendt ikke er en olympisk disciplin:

At Danmarks Idrætsforbund, DIF, og navnlig Team Danmark, der opererer i cyklusser fra et Olympiske Lege til det næste og derfor nu er i en omstillingsfase, gør det klart overfor DCU, at cyklecross er uinteressant. En disciplin, der ikke bør bruges penge på.

”Så DCU er i stramme tøjler i forhold til Team Danmark og DIF, som i virkeligheden åbenbart er dem, der bestemmer,” siger crossudvalgsformanden.

”Heldigvis har vi nogle vedtægter, hvor der står, at DCU skal arbejde for alle cykeldiscipliner. Det har Bo Belhage (DCU-bestyrelsens ansvarlige for cyklecross-udvalget, red.) kæmpet hårdt for. Og han er lykkedes med at komme igennem med 60.000 kr. til eliteudviklingsaktiviteter i 2017.”

Amatøragtigt
Forud for alt dette var to elementer med til at accelerere situationen – og altså slide hårdt på crossudvalgsformandens tålmodighed og normalt gode humør.

Først og fremmest DCU’s konstante økonomiske kvaler, som fortsætter ind i 2016. Her har der tidligere været peget på daværende sportschef Lars Bondes budgetoverskridelser på elitedelen. Noget heller ikke Henrik Sørensen undlader.

Fordi de igen hen over sommeren kommer til at spille negativt ind og sandsynligvis påvirker crossudvalgets budget. Det dækker over landstrænerløn samt udviklings- og eliteaktiviteter.

For det andet den daværende crosslandstræner Kim Petersens opsigelse, som ligger hos DCU allerede i midten af maj. Han kan ikke, meddeler han, få både familie, fuldtidsjob og landstrænergerning på deltid til at hænge sammen.

Kim Petersen tilbyder at hjælpe til, indtil en afløser er fundet. Noget, crossudvalget i højere grad, end nogen af parterne havde forudset, kommer til at trække veksler på, efterhånden som uger bliver til måneder. Og månederne bliver til et halvt år.

For en lang ansættelsesproces trækker ud og kommer til at stå på i resten af 2016. Henrik Sørensen, der har siddet fem år i DCU’s crossudvalg, de seneste tre år som formand, i sin tidligere egenskab af formand for CK Kronborg var primus motor for de første danske UCI-cyklecrossløb siden VM i 1998, og i 2018 kan fejre 30-års jubilæum ved København Politi, beskriver ikke det forløb i pæne vendinger.

Faktisk er hans dom alt andet end mild:

”Det er håbløst amatøragtigt, sådan vil jeg beskrive det. Og det bærer i dén grad præg af dårlig kommunikation og information. Jeg synes, at man leder på en måde, som er helt fjern for mig.”

Crossudvalgsformand Henrik Sørensen er selv aktiv på cyklen, her ved Soigneur Cup i 2016.

Budgetbesvær
”Én gang om året inddrager man udvalg. Til budgetseminarer, og det er sådan set en meget fin proces, som foregår der. Men derudover inddrages vi overhovedet ikke i noget som helst.”

”Det havde jo alt andet lige været smart og ønskeligt, når man finder ud af, at der er så meget kaos, som der er i økonomien.”

”Man kunne have kontaktet os og prøvet at finde ud af, hvordan vi ser på det – bare det: hvordan ser vi på det,” spørger Henrik Sørensen retorisk.

Han minder om basal økonomistyring: Der, hvor overforbruget har været, der skal pengene findes igen. Bruger man for mange penge et år, er der færre at bruge af året efter. Derfor undrer han sig mildest talt over, ”at det her kaos skal ramme andre end dem, som bærer skylden.”

Der skal jo være en motivationsfaktor til at overholde sine budgetter, mener han og påpeger, at crossudvalgets budget har været overholdt til punkt og prikke. Hovedrysten er alt, han har til overs for udtalelser som, at et OL-år er dyrere end andre år. Den slags tager man jo højde for i god tid.

Og at ryste på hovedet er også alt, han kan gøre ved tanken om, hvordan det hidtil har været skjult i DCU’s regnskaber, hvor mange penge landevejen og banen i realiteten brug. Og overforbruger. Som mange andre håber han på et mere gennemsigtigt regnskab.

Pinligt forløb – del 1
Henrik Sørensen udlægger det i hans øjne pinlige forløb.

Hvordan han efter at være blevet bekendt med Kim Petersens opsigelse tilbage i maj får et møde sat i stand med sportschef Lars Bonde. Det tager tid, men med sig fra mødet midt på sommeren får han, trods varsler om et beskåret 2016-budget, lovning på, at der er midler til at ansætte en ny landstræner.

Stillingen slås op med ansøgningsfrist midt i august, og ansøgninger begynder at indløbe til sportschefen. På det tidspunkt er det offentligt kendt, at Lars Bonde stopper i DCU, hvorfor Henrik Simper, junior landevejslandstræner, sidder med i det ansættelsesudvalg, som er sammensat. Det har også deltagelse af crossudvalget, heriblandt Henrik Sørensen.

Rygter internt begynder imidlertid at løbe – om at midlerne alligevel ikke er der. Og Henrik Sørensen får den daværende DCU-direktør, Per Henrik Brask, i røret. Det kommer der ikke noget nyt ud af, men crossudvalgsformanden fornemmer, at noget er i gære, hvorefter Bo Belhage involveres.

Han melder tilbage, at de lovede midler er afsat. Den afgående crosslandstræner Kim Petersen, som fortsat stiller sig til rådighed, medvirker til at udarbejde et revideret budget.

Ugerne går, og stilheden fra DCU, som mere eller mindre lukker ned under OL, er rungende. Crossudvalget informeres ikke om, hvad der sker, heller ikke i september, hvilket får Henrik Sørensen til at bede om en officiel udmelding. Men stadig sker der intet.

Pinligt forløb – del 2
Henrik Sørensen må informere ansøgere direkte om, at processen er sat midlertidigt i bero, og i oktober begynder nysgerrige at stille spørgsmål, bl.a. i den åbne og officielle facebookgruppe, DCU CykleCross.

En tredjedel inde i oktober har Henrik Sørensen fået nok. På bl.a. facebookgruppen forklarer han situationen og melder ud, som formand for crossudvalget, at ”nu sætter vi igen gang i ansættelsesproceduren af ny landstræner til Cyklecross, og vi sætter også gang i det fortsatte talent og udviklingsarbejde.”

Videre slår han fast, at Kim Petersen vil blive afløst, og skriver:

”Det er nu blevet bekræftet, at pengene er der. På den baggrund har jeg tirsdag aften sendt en mail til DCU’s kontor, hvor jeg beder om, at proceduren med ansættelse af en landstræner straks sættes i gang igen.”

Også Kim Petersen har crossudvalgsformanden på ny henvendt sig til – for at bede ham ”fortsætte udviklingsarbejdet, som han har igangsat, og som han så velvilligt og loyalt har tilbudt at fortsætte med, indtil der er fundet en afløser”.

Men i november melder så DCU-formand Henrik Jess Jensen sig banen. Han henvender sig til Henrik Sørensen for at få indblik i crossudvalgets budget – og får svar på tiltale. Crossudvalgsformanden gør det klart, endnu engang, hvordan planerne ser ud. Og ud fra hvilke præmisser, budgettet er blevet udfærdiget.

Herefter er der igen total tavshed omkring crosslandstrænerstillingen.

I december vender DCU-formanden tilbage. Resten er historie.

Ser fremad
Nu ser Henrik Sørensen og resten af crossudvalget fremad. I første omgang mod det forestående DM i Odder og det efterfølgende VM i Luxembourg – hvortil han håber, i kraft af muligheden for egenbetaling, at de, ”som skal afsted, kommer afsted”.

Men så afgjort også mod det arbejde, udvalget snart skal tage fat på frem mod næste crosssæson. Nu hvor der er mere ro på. En form for afklaring.

At DCU desværre stadig fremstår for ham som en organisation, der bærer alt for tydeligt præg af tidligere tiders stærkt differentierede syn på forskellige cykeldiscipliner, har ikke frataget ham lysten til at arbejde videre. Heller ikke selvom tilliden til ledelsen har lidt et knæk.

Der er brug for terrændisciplinerne, mener Henrik Sørensen. Dem alle sammen. Blandt andet fordi de tekniske elementer kan noget i forhold til børn og unge. Det minder mere om at lege, siger han, og er noget, de unge kan tage med sig også til andre discipliner.

Foruden et sammentømret crossudvalg med masser af idéer og ambitioner om yderligere udbredelse af sporten, er der en arbejdsom og engageret forældregruppe. Den skal mobiliseres til at give svar på nogle af de praktiske spørgsmål, manglen på en landstræner har efterladt.

Ikke så ringe endda
Og der er trods alt et budget for 2017, minder han om. Det er barberet, bevares, men da DCU vil dække udgifter til udvikling af nye materialer til klubberne om crosstræning og løbsafvikling, er crossudvalgsformanden fortrøstningsfuld. Det mærkes på hans tonefald.

”Bort set fra, at vi ikke får vores landstræner, så er det altså ikke så ringe endda,” siger han og lægger op til, at snakken ikke kun skal handle om ”alle elendighederne”.

Hans indgang til tingene er og skal vedblive med at være konstruktiv. Det opfordrer han også andre til at være.

”Jeg synes, det skal med, at vi igen har haft en god sæson – og med mange deltagere, på trods af alle udfordringerne. Der er heldigvis stadigvæk en god stemning omkring sporten.”

”Jeg tror, at hvis man ikke passer på, kan man ødelægge noget på meget kort tid, det har taget lang tid at bygge op, Vi vil hellere prøve at få de bedst mulige resultater ud af det, med de præmisser, der nu engang er. Men det er da ingen hemmelighed, at det har været frustrerende.”

”Der bliver [også i crossudvalget] arbejdet rigtig godt. Som jeg siger: Vi er her jo kun for sjov. Men hold kæft, man tager nogle dybe indåndinger engang imellem.”

 I forbindelse med publicering af artiklen oplyser Henrik Sørensen, at der er truffet aftale mellem cyklecross-udvalget og Kim Petersen om, at han varetager hvervet at udtage ryttere til VM. Om ex-landstræneren også har mulighed for at tage med landsholdet til VM i Luxemburg er endnu uafklaret. At egenbetaling for landsholdsryttere kommer på tale er til gengæld sikkert, idet cyklecross-udvalget er blevet informeret om, at der i 2017 ikke findes en VM-pulje. Udgifter til VM skal derfor, modsat tidligere, dækkes af det samlede 2017-budget på 60.000 kr.

Billeder: Hvor intet andet er nævnt – GripGrab Media Crew.

Del artiklen med dine venner

Adam Aisen Skrevet af:

Har cyklet det meste af sit liv og i en årrække skrevet artikler om cykling, i de senere år med fokus på MTB og cyklecross. Langt hovedparten af Adams artikler er udgivet på Feltet.dk.

Kommentarer er lukket.